نظرات برخی از کلاینت ها :

 نظرات برخی از کلاینت ها :

نظرات مهندس ثابت  – بیزنس و کارآفرینی 188

Taghdir 22 1


نظرات دکتر دهقان و دکتر دانش زاد – از صنف دندان پزشکان – بیزنس و کارآفرینی 188

Dr Dehghan


نظرات خانم عبدالهی از صنف ICT – بیزنس و کارآفرینی 188

Mr Abdolahi


نظرات مهندس
عبدالهی از صنف ICT – بیزنس و کارآفرینی 188

Abdolahi 2


نظرات مهندس اخلاقی فر از صنف ساخت و ساز – بیزنس و کارآفرینی 188

Mr Akhlaghifar


نظرات آقای مرتضوی از صنف دندان سازان – بیزنس و کارآفرینی 188

Mr Mortazavi


 

نظرات مهندس عصارپور از صنف ساخت و ساز – بیزنس و کارآفرینی 188

Mr Assarpour


نظرات دکتر وکیلیان از صنف دندان پزشکان – بیزنس و کارآفرینی 188

Dr Vakilian


 

نظرات دکتر نقوی از صنف دندان پزشکان – بیزنس و کارآفرینی 188

Dr Naghavi


برخی نظرات در اینستاگرام:

 

Ghadr Dani _ Insta


نظرات دکتر علی – بیرامی از صنف داروخانه داران – بیزنس و کارآفرینی 188

Ghadr Dani Dr Birami

 


نظرات دکتر مسعود شریفی از صنف داروخانه داران – بیزنس و کارآفرینی 188

Ghadr dani_Dr Sharifi


نظرات دکتر پیام – پ  از صنف دندان پزشکان – بیزنس و کارآفرینی 188

Ghadr Dani _ ADS _ Dr Payam


تقديم به جناب آقاى بابك سنجرخانى مديریت محترم YES to VISA

در زندگى مهم نيست به كجا مى رويد
مهم اين است كه با چه كسى سفر مى كنيد.

به پاس قدردانى محضر ارزشمند آقاى سنجرخانى و همكاران محترمشان كه با يارى و راهنمايى هاى بى چشم داشت ايشان راه رسيدن به مقصد را برايمان هموار ساختند.
از اين كه براى دريافت ويزا شما را انتخاب كرديم بسيار خوشحال و سربلنديم، مهربانى شما تا هميشه در خاطرمان ماندگار است زيرا شما باعث شديد تا من و همسرم در كوتاه ترين زمان ممكن بتوانيم زندگيمان را براى هميشه در كنار هم آغاز نماييم. با آرزوى موفقيت روز افزون شما.

از طرف يونس رضايى – تهران

 


 مديریت محترم YES to VISA آقای بابک سنجرخانی

آقاى سنجرخانى تيم مجرب و فعال شما براى گرفتن ويزاى همسرم واقعا فعال بودند و كمك هاى همه جانبه شما باعث شد كه در مدت زمان كوتاه بتوانم ويزاى همسرم را دريافت كنم.

برخورد و رفتار دوستانه شما و همچنان وقت گذاشتن براى پاسخ به سوالات و همكارى براى تكميل مدارك مورد نياز همه اينا از خصوصيات خوب شماست كه باعث موفقيت پرونده مورد نظر بود. آشنايى با شما و تيم محترمتان باعث افتخار ماست . از اين كه پرونده درخواست ويزاى همسرم را به شما سپردم بسيار خوشحالم . من و همسرم براى شما خواهان موفقيت هاى پى در پى مى باشيم.

زهرا – ک 

 


نظرات خانم دکتر پریسا از جامعه ریاضی – اقامت استرالیا از طریق اسکیل

Ghadr Dani _ Mrs Parisa and Mr Mehrdad

 


  نظرات جناب مهرداد  – اقامت استرالیا از طریق اسکیل

Ghadr Dani _ Mrs Parisa and Mr Mehrdad 2


 Dental Congress


 نظرات مهندس فرزین ا از صنف مهندسین کشاورزی – اقامت استرالیا از طریق اسکیل

Ghadr Dani _ Mr Farzin

 


 نظرات جناب ملکی Ghadr Dani - Maleki


Tabrik