چند مرحله ای

سن و وضعیت تاهل

سطح تسلط بر زبان انگلیسی

آیا مدرک زبان انگلیسی دارید؟(ضروری)

تحصیلات دانشگاهی

دارای حداقل دو سال تحصیل تمام وقت در استرالیا میباشم.(ضروری)

سوابق کاری

برای بدست آوردن امتیاز مورد نیاز در مورد تجربه کاری، متقاضی باید حداقل ۲۰ ساعت در هفته کار کرده باشد.
MM slash DD slash YYYY
نام