مهاجرت به استرالیا با ویزای خانوادگی - والدین

ویزای خانوادگی استرالیا

مهاجرت والدین به استرالیا برای ایرانیان مقیم استرالیا از اهمیت بسزایی برخورداراست که در ادامه مطلب توضیحات دقیقی از شرایط و چگونگی اخذ ویزای اقامت برای والدین که یکی از انواع ویزاهای خانوادگی است را می آوریم.

ویزای والدین استرالیا

 • ویزای والدین برای کسانی است که به منظور اخذ ویزای خانوادگی استرالیا و زندگی در کنار فرزند خود، قصد مهاجرت به استرالیا را دارند. درخواست مهاجرت باید به وسیله یکی از فرزندان فرد حمایت شود.
 • فرزند افرادی که درخواست اخذ ویزای خانوادگی استرالیا را دارند باید شهروند استرالیایی و یا اقامت دائم در استرالیا را داشته باشد.

انواع ویزای والدین

چندین نوع ویزای والدین وجود دارد ولی شرایط کلی اغلب این ویزا‌ها شبیه به هم می‌باشد.

شرایط کلی:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیایی یا اقامت دائم استرالیا را دارند، حمایت شوند. شخص حامی باید «مقیم» باشد. منظور از مقیم این است که شخص حامی بایستی برای حداقل ۲ سال بطور قانونی مقیم استرالیا باشد، هر چند در شرایط خاصی ممکن است که این شرط برداشته شود
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حدقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند
 • ضمانت شخص حامی

ویزای معمولی والدین

این ویزا که از نوع دائم است، از نظر هزینه ارزان قیمت بوده ولی زمان بررسی و در نهایت دریافت این ویزا می‌تواند در مواردی تا ۳۰ سال بطول انجامد.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیایی یا اقامت دائم استرالیا را دارند، حمایت شوند. شخص حامی باید «مقیم» باشد. منظور از مقیم این است که شخص حامی بایستی برای حداقل ۲ سال بطور قانونی مقیم استرالیا باشد، هر چنددر شرایط خاصی ممکن هست که این شرط برداشته شود.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حداقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص حامی

توجه -  متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.

این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می‌دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.

با داشتن این ویزا شما می‌توانید:

 • در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
 • از سرویس مراقبت‌های پزشکی – Medicare – استفاده کنید
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
 • بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم را اسپانسر کنید

شما می‌توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای موقت والدین از نوع کمکی با پرداخت هزینه

 •  ویزاهای نوع کمکی نیازمند پرداخت هزینه نسبتا زیاد می‌باشند ولی در عوض زمان بررسی پرونده این ویزاها که در حال حاضر حدودا یک و نیم سال هست در مقایسه با روش‌های کم‌هزینه که در حال حاضر ۳۰ سال هست، بسیار کوتاه‌تر می‌باشد.
 • این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد تا دو سال در استرالیا زندگی کنند.
 • با داشتن این ویزا شما می توانید بعد از ۲ سال و یا در طی این ۲ سال جهت ویزای دائم از همین نوع اقدام کنید تا بتوانید در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا است، حمایت شوند. شخص حامی باید «مقیم» باشد. منظور از مقیم این است که شخص حامی بایستی برای حداقل ۲ سال بطور قانونی مقیم استرالیا باشد، هر چنددر شرایط خاصی ممکن است که این شرط برای اخذ ویزای خانوادگی استرالیا برداشته شود.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حدقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص حامی
 • توانایی پرداخت هزینه‌های بیشتر جهت تسریع روند اخذ ویزا را داشته باشید

نکات مهم در مورد این ویزا:

 • ویزای شما از نوع موقت است و قابل تمدید یا تجدید نمی‌باشد
 • متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد.

* شما در شرایطی می‌توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد. شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.

با داشتن این ویزا شما و اعضاء خانواده‌تان می‌توانید:

 • تا دو سال در استرالیا اقامت داشته باشید
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
 • از سرویس مراقبت‌های پزشکی – Medicare – استفاده کنید

شما می‌توانید در درخواست ویزای خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته

ویزای دائم والدین از نوع کمکی با پرداخت هزینه

 • ویزاهای نوع کمکی نیازمند پرداخت هزینه نسبتا زیاد می‌باشند ولی در عوض زمان بررسی پرونده این ویزاها که در حال حاضر حدودا یک و نیم سال است در مقایسه با روش‌های کم‌هزینه که در حال حاضر ۳۰ سال است، بسیار کوتاه‌تر می‌باشد.
 • این ویزا به والدینی که فرزندشان شهروند یا مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند مقیم استرالیا که واجد شرایط باشد، اجازه می‌دهد در استرالیا زندگی کنند.

شرایط مورد نیاز:

 • والدین باید توسط یکی از فرزندان خود که شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا است، حمایت شوند. شخص حامی باید «مقیم» باشد. منظور از مقیم این است که شخص حامی بایستی برای حداقل ۲ سال بطور قانونی مقیم استرالیا باشد، هر چنددر شرایط خاصی ممکن است که این شرط برای ویزای خانوادگی استرالیا برداشته شود.
 • فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حدقل نیمی از فرزندان شما مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان شما در استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.
 • ضمانت شخص حامی
 • توانایی پرداخت هزینه‌های بیشتر جهت تسریع روند اخذ ویزا را داشته باشید

* متقاضی در زمان درخواست می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می‌توانید از داخل استرالیا درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید، که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد.

این ویزا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می‌دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید.

با داشتن این ویزا شما می‌توانید:

 • در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
 • از سرویس مراقبت‌های پزشکی – Medicare – استفاده کنید
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
 • بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم را اسپانسر کنید

شما می‌توانید در درخواست ویزای  خود، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

 • همسرتان
 • فرزندان خود یا فرزندان همسرتان
 • دیگر خویشاوندان وابسته
 • دیگر خویشاوندان وابسته

 

لطفا بابت ارزیابی دقیق و رایگان با ما تماس گرفته و از مشاوره صادقانه ما بهره مند شوید.